Flori - Press

Mire se vini ne faqen tone virtuale "Flori-Press" te moderuar nga stafi redaktues Flori Bruqi, Engjell Shehu,etj.

e shtunë, prill 29, 2006

Preparatet e kamufluara ne tenderin IKSHP te Kosoves

From : Bruqi Flori
Sent : Friday, April 28, 2006 5:38 PM
To : arben.cami@ks-gov.net, agron.kosumi@ks-gov.net, Afrim.Loku@balkans.Halliburton.com, bekteshi_i@hotmail.com, aliberisha@ipko.net, artanpiperku@hotmail.com, artanrugova@yahoo.com, asani57@hotmail.com, astritajeti@yahoo.com, besnikelezi@yahoo.com, Bruqi-Flori@hotmail.com, zef_1979@hotmail.com, demireshiti@hotmail.com, dr_nazif_ahmeti@yahoo.com, drlebibehashani@yahoo.com, durakzyrapi@yahoo.com, durakzyrapi885@hotmail.com, edreni@hotmail.com, engjellshehu@hotmail.com, enver_hasani@yahoo.com, fadil.kryeziu@ks-gov.net, shpendi_be@yahoo.com, bona525@yahoo.com, g.ajgeraj@bluewin.ch, ganibajraktari@yahoo.co.uk, hasim_rushiti@hotmail.com, hasim_rushiti@yahoo.com, i_gjika10@hotmail.com, ibrahimtershnjaku@yahoo.com, ilirjana_z@yahoo.com, info@dardamedia.com, isufdedushaj@hotmail.com, isufdedushaj@yahoo.com, ktraboini@msn.com, limanmo@hotmail.com, lindafazliu@hotmail.com, luigji_61@hotmail.com, luljeta_s@hotmail.com, maca__82@hotmail.com, mbelegu@hotmail.com
Subject : RE: Flori Bruqi:Shendetesia ne peshoje...


Go to previous message | Go to next message | Delete | Inbox


Pse u anulua tenderi për prepatet DDD nga IKSHPK-ja e Prishtinës?!...

Kuvendi i Kosovës dje debatoj për gripin e shpendëve dhe masat që kanë marrë institucionet e Kosovës(MSHK dhe MBZHRK) për parandalimin e kësaj epidemie si dhe shqyrtimin e disa projektligjeve tjera.
Zyra e Prokurimit e Institutit Kombëtarë të Shëndetit Publikë të Kosovës në Prishtinë dje anuloi arbitrarisht tenderin numër 2062206003121 më titull”Furnizimi më aparaturë dhe preparate DDD” i publikuar në gazetat “Koha ditore” dhe “Epoka e re “ si dhe në ueb faqen www. http://www.ks-gov.net/prokurimi/ më datën 20.03.2006.
Zyra e Prokurimit në IKSHPK në mënyrë arbitrare dhe të papërgjegjshme e anuloi më qëllim Tenderin në fjalë më 27 prill të këtij viti. Në tenderin e mësipërm kanë konkurruar katër firma kosovare(Flomed,Eramed,Medica dhe Baholli të gjithë nga Prishtina). Fatkeqësisht përpiluesit e tenderit(IKSHP) kanë bërë gabime teknike dhe shkencore .Ata si m ë qëllim i kanë kamufluar preparatet DDD ,duke mos bërë dallimin në mes të preparateve dezinfektuese dhe dezinsektuese.Pas vërejtjeve më shkrim të autorit të këtyre rreshtave,që i bëri Drejtorit të IKSHPK, prof.dr.sci Isuf Dedushaj, ky i fundit më sa dukët “urdhëroj” anulimin e tendërit i cili ishte i aprovuar nga stafi prof.dr.as. Naser Ramadani,epidemiolog; Sejdi Veseli,teknik i lartë sanitarë dhe prof.dr.sci.Isuf Dedushaj ,epidemiolog.
Është më se e nevojshme që Zyrtarja e Prokurimit Qendror në IKSHPK në Prishtinë, znj.R.Zhushi , si dhe hartuesit e tenderit, të konsultohen me ekspertë , që në ritenderim të mos përseritet gabimet shkencore dhe ato teknike,ngase kësisoj dëmtohen edhe firmat konkurruese,sepse kjo nuk është hera e parë që të njëjtit veprojnë kësisoj. IKSHPK–ja,kësaj radhe dëmtoi firmat ,fabrikat botërore, institucionet simotra në Pejë,Prizren,Gjakovë,Mitrovicë,Gjilan,Ferizaj ,ngase për gabime të tilla,këto institucione mbesin edhe për 2 muaj pa mjete mbrojtëse kundër gripin e shpezëve etj., kur nga këta lypset strikt të implementohet Ligji mbi Prokurimin Publik , dhe për preparatet e kërkuara duhët të jenë lejet valide nga BE-ja dhe OBSH-ja,e jo të konkurrojnë firmat që merrën më shitjen e produkteve të pa autorizuara.Vlenë theksuar se e vetmja firmë që ka plotësuar të gjitha kushtet e tenderit ka qenë firma Flomed nga Prishtina.
Shpresojmë dhe besojmë që drejtori i këtij institucioni të lartë shëndetësorë zoti Isuf Dedushaj, do të këtë parasysh vërejtjet tona pa anashkaluar edhe vërejtjet për këtë çështje edhe nga UNMIK-u,Kabineti Qeveritarë apo zyra qendrore e KRPP-së .

Flori Bruqi

________________________________________________